Fri frakt vid 499:- / Snabb leverans / Fri retur

Stadsbiodling med HSB Malmö


Ett nytt samarbete för Malmös bin

Fenomenet med stadsbiodling eller urban biodling finns i flera svenska städer och även i Malmö, där vi på Khonung nu tillsammans med HSB Malmö tar steget för att även här ge bina goda möjligheter att överleva, växa i antal och positivt kunna bidra till den gröna mångfalden i vår egen stad och närhet.


Västra Hamnen: Den första burken HSB-honung överlämnas till Marcus Johansson, chef för HSB Sundsfastigheter, från Eva och Thomas Klevås på Khonung.


Samarbetet  ger bina i Malmö möjligheter att få boplatser eller kupor på många fler  platser i vår stad och på så vis bidra ytterligare till den  lokala miljön och ekologin. Detta sker exempelvis på tomter som ska  bebyggas med bostäder, och där bina redan innan husen kommit på plats  bidrar positivt till miljö och ekologi på platsen. Även efter att ett bostadsområde är uppfört  och människorna flyttat in finns möjligheter för bina att finnas kvar  som en naturlig del av den ekologiska balansen på platsen. Vår första  gemensamma bigård  finns vid Kalkbrottet i Malmö på en av de  ännu tomma tomterna. Vi på Khonung ser mycket positivt på detta  samarbete med HSB Malmö och den insats för vår närmiljö som HSB Malmö är  med och bidrar till. Mer information om HSB Malmös satsning på  biologisk mångfald finns här: HSB Malmö - biologisk mångfald.


Khonung: HSB-honungen från sommaren 2020 är en mycket slät, mjuk och behaglig honung med toner av smörkola och sommarblommor.


Bin och människor har en lång historia tillsammans, då biodling har funnits i tusentals  år och går att spåra så långt som till forntida Egypten. Redan där och  då hade människan insett värdet av bina som bundsförvant och den honung  de producerar. Då användes  honungen som sötningsmedel och för att konservera mat, medan man idag  mer och mer ser dess positiva egenskaper för hälsan. Vi människor är  beroende av bina då runt 1/3 av all mat vi äter behöver pollinerande insekter för att kunna fortleva och frodas. Vi människor och de  samhällen vi skapar i takt med en allt ökande urbanisering och  industrialisering av våra jordbruk, behöver  ta hand om bina för att de ska klara sig. Detta kan vi göra även när vi  bor i  städer, vilket ibland kallas för urban biodling eller  stadsbiodling. Ofta sker detta på många olika platser i en stad, drivet  av många olika individer och bikuporna placeras ut på olika ställen där förutsättningarna är goda för bina.  Bikuporna behöver lä från vind och delvis skuggigt för att bisamhället ska må bra och frodas. Den blandade vegetationen i parker, trädgårdar och andra grönytor, inklusive tillgången till vatten ger  bina allt de behöver.


Bigården vid Kalkbrottet: Arbetet med bikuporna kräver en del omvårdnad för att bina ska må bra. Här har bina precis placerats ut i sitt nya hem.