Biodling och honung


Biodling idag

Det har blivit allt större fokus på honung under de senaste åren. 2013 konsumerades det nästan 8 000 ton honung i Sverige och av detta var nästan 5 000 ton importerad, medan resterande del var skördad i Sverige. Enligt statistik från 2012 så är Kina världens största honungsproducent med 452 000 ton, följt av EU. Kina i sig producerade dock mer än dubbelt så mycket honung som EU, som låg på 188 000 ton.

Binas viktiga insats

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som bin och humlor pollinerar. Det gör att bina inte bara ger honung, utan även bidrar till vår överlevnad som människor. Binas arbete med att ta fram honung ger också oss människor och en mängd djur i naturen en stor del av den mat vi behöver.

Bina är hotade

Idag är bina hotade från flera håll och de påverkas negativt av klimatförändringarna, bekämpningsmedel, det allt mer krympande småskaliga odlingslandskapet och den allt mer ökande bristen på blommor i vårt landskap. Detta kan vi delvis råda bot på genom att öka mångfalden i trädgårdar och på andra platser. Växter som bina uppskattar är bland annat hallon, klöver, mjölkört, ljung, maskros, sälj, vide, blåbär, lingon, lind, lönn samt fruktträd.

Olika sorters honung

För att få kallas honung i Sverige, måste honungen vara ren, dvs det får inte finnas någon tillsats i honungen. Om tillsatser i form av t.ex smak har använts, så måste det tydligt framgå. Den honung vi säljer har inga tillsatser. För att få kallas sorthonung, så måste 50% av pollen vara från en viss växt, som t ex ljunghonung. Vad gäller sommarhonung kan pollen komma från olika växter.